Aerobic

Hledáte sport pro své dítě? Něco co jej bude bavit a přitom si pořádně zasportuje? Hledáte něco, kde si získá nové kamarády a styl života?  Na všechny tyto otázky a mnohé další je odpovědí aerobik.

Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost. Aerobik zároveň znamená nabídnout dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty.
Cvičební lekce, které spojují aerobik a tanec s moderní hudbou se skládá z úvodního zahřátí a lehkého protažení. Dále navazuje blok aerobní choreografie, posilovací cviky a závěrečné protažení (spojené se zlepšováním flexibility).
Děti se mohou účastnit různých typů soutěží: Master class (každý soutěží sám za sebe) či soutěže skupinových choreografií.
Aerobik je pro většinu děvčat záliba na celý život.

Názory některých děvčat, které s námi cvičí již několik let:
Terezka: "Aerobik pro mne znamená strašně moc, neskutečně mě baví a vždy se těším na tréninky. Je to ale hodně i o týmu. Mít tolik opravdových přátel, kteří mi pomohou a vždy podpoří je skvělé a to díky aerobiku."
Johanka: "Když se řekne aerobik, spoustě lidí se vybaví nějaké cvičení s lektorem, jenže takové to vůbec být nemusí. Jako členka závodního týmu mohu říct, že aerobik je mnohem víc než jen zdravý pohyb. Každého něco baví a naplňuje, u mě se v tomto na prvním místě umístil právě aerobik. Našla jsem zde tzv. druhou rodinu a už si bez svého týmu nedokážu svůj život představit. Aerobik = nekonečná radost, napětí a energie jak na závodech, tak na trénincích, je to naplňující a například pro mě nejlépe využitý čas."
Adélka: "Aerobik je pro mě něco, při čem zapomenu na všechny problémy, miluju to. Ať až kvůli kolektivu nebo kvůli tomu, že je to nejlepší sport. Dělám ho od 6- ti let, a dokud budu moci, nepřestanu. Je to neodmyslitelná část mého života."            

Tréninkové skupiny:

Do které skupiny Vaše dítě patří, rozešleme na Váš email do konce srpna. Jakmile budete vědět, kam patříte - prosíme zaslat oficiální přihlášku do kanceláře na email: coufalovi@coufalovi.cz --> uvedete jméno dítěte + věk, do které skupiny ho přihlašujete, kontaktní telefon na Vás.

Všechny děti, které dosud do aerobicu nechodily, se přihlašují volnou formou (viz dole odstavec "Přihlášení") na email: coufalovi@coufalovi.cz a to vždy do kategorie "ZAČÁTEČNÍCI". Případné zařazení do jiné tréninkové skupiny provedou v průběhu sezóny trenérky.

Rozvrh: 

PRVNÍ TRÉNINKY na začátku školního roku proběhnou v týdnu 19. - 23. 9. 2022. První tréninky 2. pololetí proběhnou v týdnu 6.2. - 10. 2. 2023.

Kde:

Pololetní poplatek:

Oblečení a obutí: sportovní oblečení a obuv

Vyučuje: Barbora Oklešťková / Natálie Poláčková/Kateřina Sedláčková

 

Přihlášení:

Děti do 15 let může přihlásit pouze jejich zákonný zástupce. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu : coufalovi@coufalovi.cz. Volnou formou uvedete Vaše jménokontaktní telefon, emailovou adresu a jména a příjmení osob, které chcete přihlásit. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného. Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny - každé úterý v čase 17:00 - 18:00 hodin. V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit. V takovém případě lze vystavit pouze potvrzení o přijetí platby (například pro zdravotní pojišťovnu). Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům. Upozornění: registrace na jednorázový vstup nezaručuje umístění v daném kurzu do dalších lekcí, počet míst v každém kurzu je vždy omezen. Kurz je otevřen při minimální účasti 10 dětí.

Termín odevzdání přihlášek a zaplacení kurzovného je 13. září 2022 (1. pololetí) a 29. ledna 2023 (2. pololetí) jsou-li ještě volná místa.

*Zasláním přihlášky do kurzu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořizováním obrazové dokumentace z akcí, pořádaných Taneční školou Coufalovi, v rozsahu daném jejím oprávněným zájmem.*

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi. Při odhlášení před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který u dětských kurzů činí: při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % kurzovného. Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.  
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení TŠ Coufalovi a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhnuté lekce zvýšenou o 30% administrativních nákladů. Celé znění platebních podmínek TŠ Coufalovi je uvedeno zde.

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu coufalovi@coufalovi.cz či telefonu  +420 775 297 637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo +420 608 508 308 (Pavlína Lustik Coufalová). Neváhejte nás kontaktovat.

                    

                    


Rozvrh kurzů - PODZIM 2022 Tanec pro děti Taneční pro mládež Voucher Bandi - mládež - taneční kurzy Taneční pro dospělé Aerobic pro děti a mládež PRO-AM - tanec s profi tanečníkem Latino pro ženy fitness Solo salsa + latino TANČÍRNY pro veřejnost TANEČNÍ OBUV Dárkový šek