Aerobic pro děti a mládež

AEROBIC

Hygienické požadavky a pravidla tréninků aerobicu od 18.5.2020:

- vstup na velký sál přes bar, tam také možnost přezutí do tréninkové sportovní obuvi , venkovní obuv odložit do sportovní tašky a vzít s sebou na sál, doporučujeme příchod již v tréninkovém oblečení, není možno používat šatny k převlečení

- děvčata provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení tréninku (desinfekční prostředky u vstupu a východu ze sálu budou k dispozici)

- před zahájením organizovaného tréninku děvčata odloží ochranu horních cest dýchacích (roušku) a uloží ji do igelitového pytlíku do své sportovní tašky

- možnost používání WC – upozorňujeme na nutnost mytí rukou – desinfekce na WC bude k dispozici

- při tréninku není potřeba dodržovat 2 metrové rozestupy mezi děvčaty

- na tréninky si děvčata donesou svoji podložku, stačí ručník, karimatky taneční školy nebudou k dispozici!!!

- k dodržování pitného režimu si děvčata donesou pití ve svéí umělohmotné lahvi (jídlo je na sále zakázáno)

Tato pravidla určujeme dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 493.

Dále je rozšiřujeme o tato opatření:

- kdokoliv bude mít jakékoliv příznaky nemoci, nebude na trénink vpuštěn

- doporučujeme zvolit bezpečný způsob dopravy na trénink, nedoporučujeme cestu MHD

- rodiče a doprovázející osoby nemají umožněn vstup do prostor taneční školy z důvodu nežádoucího shromažďování, na své děti můžete čekat v průchodu z ulice 1.Máje k zahrádce restaurace Goliáš (průjezd).

Děkujeme za Vaši spolupráci při zabezpečení dodržování těchto podmínek!

 

Hledáte sport pro své dítě? Něco co jej bude bavit a přitom si pořádně zasportuje? Hledáte něco, kde si získá nové kamarády a styl života?  Na všechny tyto otázky a mnohé další je odpovědí aerobik.
Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost. Aerobik zároveň znamená nabídnout dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty.
Cvičební lekce, které spojují aerobik a tanec s moderní hudbou se skládá z úvodního zahřátí a lehkého protažení. Dále navazuje blok aerobní choreografie, posilovací cviky a závěrečné protažení (spojené se zlepšováním flexibility).
Děti se mohou účastnit různých typů soutěží: Master class (každý soutěží sám za sebe) či soutěže skupinových choreografií.
Aerobik je pro většinu děvčat záliba na celý život.

Názory některých děvčat, které s námi cvičí již několik let:
Terezka: "Aerobik pro mne znamená strašně moc, neskutečně mě baví a vždy se těším na tréninky. Je to ale hodně i o týmu. Mít tolik opravdových přátel, kteří mi pomohou a vždy podpoří je skvělé a to díky aerobiku."
Johanka: "Když se řekne aerobik, spoustě lidí se vybaví nějaké cvičení s lektorem, jenže takové to vůbec být nemusí. Jako členka závodního týmu mohu říct, že aerobik je mnohem víc než jen zdravý pohyb. Každého něco baví a naplňuje, u mě se v tomto na prvním místě umístil právě aerobik. Našla jsem zde tzv. druhou rodinu a už si bez svého týmu nedokážu svůj život představit. Aerobik = nekonečná radost, napětí a energie jak na závodech, tak na trénincích, je to naplňující a například pro mě nejlépe využitý čas."
Adélka: "Aerobik je pro mě něco, při čem zapomenu na všechny problémy, miluju to. Ať až kvůli kolektivu nebo kvůli tomu, že je to nejlepší sport. Dělám ho od 6- ti let, a dokud budu moci, nepřestanu. Je to neodmyslitelná část mého života."            

Úroveň kurzu:

Do které skupiny Vaše dítě patří, rozešle na Váš email trenérka Anetka v první polovině srpna, na základě Vámi odevzdané papírové přihlášky. Pokud jste přihlášku nejpozději na červnové besídce neodevzdali, napište Anetce o tuto informaci. Jakmile budete vědět, kam patříte - prosíme zaslat oficiální přihlášku do kanceláře na email: coufalovi@coufalovi.cz --> uvedete jméno dítěte + věk, do které skupiny ho přihlašujete, kontaktní telefon na Vás.

Všechny děti, které dosud do aerobicu nechodily, se přihlašují volnou formou (viz dole odstavec "Přihlášení do kurzu") na email: coufalovi@coufalovi.cz a to vždy do kategorie "HOBBY". Případné zařazení do jiné úrovně kurzu provedou v průběhu kurzu trenérky.

Termíny kurzů: 

PRVNÍ LEKCE na začátku školního roku proběhnou v týdnu 21. - 25. 9. 2020. První lekce 2. pololetí proběhnou v týdnu 1. - 5. 2. 2021.

Rozsah kurzu: 

Kde:

Pololetní kurzovné:

Oblečení a obutí: sportovní oblečení a obuv

Vyučuje: Aneta Kučerová / Barbora Oklešťková / Adéla Sedláková / Dita Kulhánková

 

Přihlášení do kurzu:

Děti do 15 let může přihlásit pouze jejich zákonný zástupce. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu : coufalovi@coufalovi.cz. Volnou formou uvedete Vaše jménokontaktní telefon, emailovou adresu, kurz, který jste si vybrali a jména a příjmení osob, které chcete přihlásit. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného. Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny - každé úterý v čase 17:00 - 18:00 hodin. V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům. Upozornění: registrace na jednorázový vstup nezaručuje umístění v daném kurzu do dalších lekcí, počet míst v každém kurzu je vždy omezen. Kurz je otevřen při minimální účasti 10 dětí.

Termín odevzdání přihlášek a zaplacení kurzovného je 15. září 2020 (1. pololetí) a 26. ledna 2021 (2. pololetí) jsou-li ještě volná místa.

*Zasláním přihlášky do kurzu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořizováním obrazové dokumentace z akcí, pořádaných Taneční školou Coufalovi, v rozsahu daném jejím oprávněným zájmem.*

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi. Při odhlášení před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který u dětských kurzů činí: při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % kurzovného. Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.  
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení TŠ Coufalovi a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhnuté lekce zvýšenou o 30% administrativních nákladů. Celé znění platebních podmínek TŠ Coufalovi je uvedeno zde.

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu coufalovi@coufalovi.cz či telefonu  +420 775 297 637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo +420 608 508 308 (Pavlína Lustik Coufalová). Neváhejte nás kontaktovat.

                    

                    


Rozvrh kurzů - PODZIM 2020/2021 Tanec pro děti Taneční pro mládež Studio L´AMOUR slevový poukaz Taneční pro dospělé Aerobic pro děti a mládež PRO-AM - tanec s profi tanečníkem Latino pro ženy fitness Solo salsa + latino Letní latino ženy TANEČNÍ OBUV Voucher Bandi do kurzu mládeže