Tanec pro děti

!!! AKTUÁLNĚ !!!

 

Vážení rodiče.

Mám velkou radost, že Vám mohu oznámit, že v pondělí 24. 5. 2021 můžeme zase začít tančit!!!
Pokud to situace dovolí, budeme tančit ještě následujících 5 týdnů, do konce školního roku.

PONDĚLÍ
školka - Smajlíci - 16:15 - 16:55 - budeme tančit na malém i velkém sále
škola - Hvězdy - 17:05 - 17:50 - budeme tančit na malém i velkém sále

STŘEDA
školka - Berušky 16:20 - 17:00 - malý sál
škola - Srdíčka 17:10 - 17:55 - malý sál

ČTVRTEK
školka Medvídci - 16:45 - 17:25 - malý sál

Vše bude probíhat dle aktuálně platných hygienických pravidel. 
Tedy aktuálně 12 dětí + lektor na sále. 
Děti bez roušek. 
A u školních dětí je potřeba mít čestné prohlášení, že:
a) dítě/osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) dítě/osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) dítěti/osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) dítě/osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
Vstup do šatny bude 5 min před začátkem lekce.
Prosím, pokud víte, že na některou lekci nedorazíte, napište nám, ať máme přehled o aktuálním počtu dětí, který nás čeká - zda budeme na jednom či dvou sálech apod.
Stejně tak, pokud víte, že už do kroužku nedorazíte, prosím napište nám.

Moc děkuji za spolupráci a příští týden "na tančenou" 

Společně s Natálkou už se na děti moc těšíme!
V případě dotazů kdykoli volejte či pište na tel.číslo - 775 297 637.
Kristýna Coufalová

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanec pro děti v Olomouci - kurz je určen pro děti ve věku 3 - 14 let, které jsou rozděleny do několika skupin dle věku a úrovně pokročilosti. Cílem kurzu je všestranný pohybový i duševní rozvoj dětí - děti si osvojí správné držení těla, krokové variace, základy rytmiky, a to vše formou hry. Video z jedné besídky v MŠ Lužická - zde. Kurzy začínají vždy na konci září/začátku října a na začátku února. 

Úroveň kurzu:

Termíny kurzů:

Kurzy začínají vždy na konci září/začátku října a na začátku února. Pokud nevíte, kam Vaše dítě zařadit, neváhejte se s námi poradit - pište, volejte na tel.: 775297637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo pište na e-mail naší kanceláře: coufalovi@coufalovi.cz. Pokud už do některého z našich kroužků Vaše dítě chodilo a Vy byste potřebovali radu, zda by bylo vhodné tanečky zařadit už třeba dvakrát týdně, opět neváhejte, volejte či pište, probereme to. :-) Je důležité zařadit díte podle věku. Přihlášku, prosím, zašlete volnou formou a uveďte jméno+příjmení dítěte, věk dítěte, Vaše tel. číslo, do kterého dne a času dítě hlásíte a zda přihlašujete dítě na pololetí či celý školní rok.

 

ROZVRH DĚTSKÝCH KURZŮ - školní rok 2020/2021

 

PONDĚLÍ

STŘEDA

ČTVRTEK

 

Rozsah kurzu: 

Kde:

Kurzovné:

Zkušební lekce je bez rodičů. Přítomnost rodičů snižuje schopnost dítěte udržet pozornost a ochotu spolupracovat a to nejen vlastního dítěte, ale i ostatních dětí. U dětských kurzů ukázková hodina prověřuje schopnost dítěte být celou lekci samo bez rodiče a udržet pozornost při výuce.

Oblečení a obutí: 

Vyučuje: Kristýna Coufalová a další lektorky

Přihlášení do kurzu:
Děti do 15 let může přihlásit pouze jejich zákonný zástupce. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu : coufalovi@coufalovi.cz. Volnou formou uvedete Vaše jméno, kontaktní telefon, emailovou adresu, kurz a čas, který jste si vybrali, typ kurzovného (celoroční/pololetní) a jména+příjmení a věk dětí, které chcete přihlásit. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného. Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny - každé úterý v čase 17:00 - 18:00 hodin. V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům. Upozornění: registrace na jednorázový vstup nezaručuje umístění v daném kurzu do dalších lekcí, počet míst v každém kurzu je vždy omezen. Kurz je otevřen při minimální účasti 10 dětí.
Termín odevzdání přihlášek a zaplacení kurzovného je 15. září (podzimní nebo celoroční kurz) a 28. ledna (jarní kurzjsou-li ještě volná místa. Přihlášky na podzimní kurzy přijímáme od 1. 8. a na jarní kurzy od 5. 12.

*Zasláním přihlášky do kurzu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořizováním obrazové dokumentace z akcí, pořádaných Taneční školou Coufalovi, v rozsahu daném jejím oprávněným zájmem.*

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi. Při odhlášení je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který činí:

Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.  
Celé znění platebních podmínek TŠ Coufalovi je uvedeno zde.

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu coufalovi@coufalovi.cz či telefonu  +420 775 297 637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo +420 608 508 308 (Pavlína Lustik Coufalová). Neváhejte nás kontaktovat.

 


Letní příměstský tábor 2021 - Olomouc Letní pobytový tábor pro děti 2021 Letní latino ženy Rozvrh kurzů - PODZIM 2020/2021 Tanec pro děti Taneční pro mládež Taneční pro dospělé Aerobic pro děti a mládež PRO-AM - tanec s profi tanečníkem Latino pro ženy fitness Solo salsa + latino TANEČNÍ OBUV