Tanec pro děti

Tanec pro děti v Olomouci - kurz je určen pro děti ve věku 3 - 14 let, které jsou rozděleny do několika skupin dle věku a úrovně pokročilosti. Cílem kurzu je všestranný pohybový i duševní rozvoj dětí - děti si osvojí správné držení těla, krokové variace, základy rytmiky, a to vše formou hry. Video z jedné besídky v MŠ Lužická - zde. Kurzy začínají vždy na konci září/začátku října a na začátku února. V letošním školním roce 2017 / 2018 máme pro školní děti dvě novinky. Baletní průpravu a moderní výrazový tanec. Více o obou kurzech úplně na konci stránky.

Úroveň kurzu:

Termíny kurzů:

Kurzy začínají vždy na konci září/začátku října a na začátku února. Pokud nevíte, kam Vaše dítě zařadit, neváhejte se s námi poradit - pište, volejte na tel.: 775297637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo pište na e-mail naší kanceláře: coufalovi@coufalovi.cz. Pokud už do některého z našich kroužků Vaše dítě chodilo a Vy byste potřebovali radu, zda by bylo vhodné tanečky zařadit už třeba dvakrát týdně, opět neváhejte, volejte či pište, probereme to. :-) Je důležité zařadit díte podle věku. Přihlášku, prosím, zašlete volnou formou a uveďte jméno+příjmení dítěte, věk dítěte, Vaše tel. číslo, do kterého dne a času dítě hlásíte a zda přihlašujete dítě na pololetí či celý školní rok.

 

ROZVRH DĚTSKÝCH KURZŮ - školní rok 2017/2018

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

 

Rozsah kurzu: 

Kde:

Kurzovné:

Zkušební lekce je bez rodičů. Přítomnost rodičů snižuje schopnost dítěte udržet pozornost a ochotu spolupracovat a to nejen vlastního dítěte, ale i ostatních dětí. U dětských kurzů ukázková hodina prověřuje schopnost dítěte být celou lekci samo bez rodiče a udržet pozornost při výuce.

Oblečení a obutí: 

Vyučuje: Kristýna Coufalová / Lucie Benýšková / Veronika Pallová /  Petra Hiklová

Přihlášení do kurzu:
Děti do 15 let může přihlásit pouze jejich zákonný zástupce. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu : coufalovi@coufalovi.cz. Volnou formou uvedete Vaše jméno, kontaktní telefon, emailovou adresu, kurz a čas, který jste si vybrali, typ kurzovného (celoroční/pololetní) a jména+příjmení a věk dětí, které chcete přihlásit. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného. Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny - každé úterý v čase 17:00 - 18:00 hodin. V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům. Upozornění: registrace na jednorázový vstup nezaručuje umístění v daném kurzu do dalších lekcí, počet míst v každém kurzu je vždy omezen. Kurz je otevřen při minimální účasti 10 dětí.
Termín odevzdání přihlášek a zaplacení kurzovného je 19. září 2017 (podzimní kurz) jsou-li ještě volná místa.

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi. Při odhlášení je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který činí:

Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.  
Celé znění platebních podmínek TŠ Coufalovi je uvedeno zde.

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu coufalovi@coufalovi.cz či telefonu  +420 775 297 637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo +420 608 508 308 (Pavlína Coufalová). Neváhejte nás kontaktovat.

 

* moderní výrazový tanec pro děti - kombinuje prvky klasického, scénického a moderního tance. Hlavním cílem kroužku je podpořit v tanečnících radost z pohybu. Pomocí kreativních technik, prováděných ve skupině či individuálně, si jedinec nachází vlastní cestu k tanci a poznává vlastní tělo. Současně jsou na trénincích využívány choreografie, které rozvíjejí taneční slovník i taneční dovednosti a ústí do společného vystoupení. Kurzem provede Jana Holíková.

** baletní průprava pro děti - je určena pro děti školního věku, které by chtěly chodit tančit dvakrát týdně. Kurzem provede Tereza Křížová.

 


Rozvrh kurzů - ZIMA / JARO 2018 Taneční pro mládež Taneční pro dospělé PRO-AM - tanec s profi tanečníkem Tanec pro děti Latino + salsa pro páry Latino pro ženy fitness Solo salsa + latino Aerobic - pro děti i dospělé TANČÍRNY pro veřejnost Letní latino ženy TANEČNÍ OBUV