Letní latino ženy

Kurz je určen všem ženám a dívkám bez rozdílu věku, které mají rády pohyb a latinsko - americké rytmy. Čekají Vás zde nové taneční prvky, skvělá muzika a hlavně pohoda a přátelská atmosféra.

Úroveň kurzu:

Termíny:

pondělí - čtvrtek !!!POZOR!!! (kurz "A": úterý - pátek)

Červen: kurz A: 9. 6. – 12. 6. 2020, kurz B a BZ: 22. 6. – 25. 6. 2020
Červenec: kurz C: 13. 7. – 16. 7. 2020,  kurz D: 27. 7. – 30. 7. 2020
Srpen: kurzy E a EZ: 3. 8. – 6. 8. 2020, kurz F: 17. 8. – 20. 8. 2020
Září: kurz G: 31. 8. – 3. 9. 2020, kurz H: 14. 9. – 17. 9. 2020

Čas:

Rozsah kurzu: 
4 lekce (lekce = 75 minut) / týden

Cena:
450,- Kč / 1 libovolný kurz / týden (4 lekce)
850,- Kč / 2 libovolné kurzy / týdny (8 lekcí) - zvýhodněná cena při platbě obou 2 týdnů najednou
1.200,- Kč / 3 libovolné kurzy / týdny (12 lekcí) - zvýhodněná cena při platbě všech 3 týdnů najednou
1.500,- Kč / 4 libovolné kurzy / týdny (16 lekcí) - zvýhodněná cena při platbě všech 4 týdnů najednou
1.875,- Kč / 5 libovolných kurzů / týdnů (20 lekcí) - zvýhodněná cena při platbě všech 5 týdnů najednou
2.250,- Kč / 6 libovolných kurzů / týdnů (24 lekcí) - zvýhodněná cena při platbě všech 6 týdnů najednou
2.625,- Kč / 7 libovolných kurzů / týdnů (28 lekcí) - zvýhodněná cena při platbě všech 7 týdnů najednou
3.000,- Kč / 8 kurzů / týdnů (32 lekcí) - zvýhodněná cena při platbě všech 8 týdnů najednou

Kde: na sále St. Joseph, na ulici 1. Máje 12 v Olomouci

Oblečení a obutí:
Společenskou obuv i oděv můžete nechat doma, přijďte v tom, v čem se cítíte dobře. Budete však potřebovat ručník na karimatku.
Obuv doporučujeme tzv. jazzky - jsou vyrobeny speciálně pro tanec - aerobic - zumbu či veškerý indoor pohyb - tlumí nárazy, tím pádem si neničíte kolena a taky nemají gumovou podrážku, takže je veškerý pohyb snazší a zdravější.

Vyučuje: Gabriela Hořínková (kurzy B, B(Z), D, F a H) a Pavel John (kurzy A, C, E, E(Z) a G)

Přihlášení do kurzu:
Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu : coufalovi@coufalovi.cz. Volnou formou uvedete Vaše jméno, kontaktní telefon, emailovou adresu, kurz, který jste si vybrali a jména a příjmení osob, které chcete přihlásit. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu a pokyny k úhradě kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného. Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny - každé úterý v čase 17:00 - 18:00 hodin. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.

*Zasláním přihlášky do kurzu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořizováním obrazové dokumentace z akcí, pořádaných Taneční školou Coufalovi, v rozsahu daném jejím oprávněným zájmem.*

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi. Při odhlášení před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který činí:

Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.  
Celé znění platebních podmínek TŠ Coufalovi je uvedeno zde.

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu coufalovi@coufalovi.cz či telefonu  +420 775 297 637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo +420 608 508 308 (Pavlína Coufalová). Neváhejte nás kontaktovat.

Kurz je otevřen při minimální účasti 10 osob.

 

 

Rozvrh kurzů - PODZIM 2020/2021 Tanec pro děti Taneční pro mládež Studio L´AMOUR slevový poukaz Taneční pro dospělé Aerobic pro děti a mládež PRO-AM - tanec s profi tanečníkem Latino pro ženy fitness Solo salsa + latino Letní latino ženy TANEČNÍ OBUV Voucher Bandi do kurzu mládeže