Aerobic

AEROBIC

Hledáte sport pro své dítě? Něco co jej bude bavit a přitom si pořádně zasportuje? Hledáte něco, kde si získá nové kamarády a styl života?  Na všechny tyto otázky a mnohé další je odpovědí aerobik.
Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost. Aerobik zároveň znamená nabídnout dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty.
Cvičební lekce, které spojují aerobik a tanec s moderní hudbou se skládá z úvodního zahřátí a lehkého protažení. Dále navazuje blok aerobní choreografie, posilovací cviky a závěrečné protažení (spojené se zlepšováním flexibility).
Děti se mohou účastnit různých typů soutěží: Master class (každý soutěží sám za sebe) či soutěže skupinových choreografií.
Aerobik je pro většinu děvčat záliba na celý život.

Názory některých děvčat, které s námi cvičí již několik let:
Terezka: "Aerobik pro mne znamená strašně moc, neskutečně mě baví a vždy se těším na tréninky. Je to ale hodně i o týmu. Mít tolik opravdových přátel, kteří mi pomohou a vždy podpoří je skvělé a to díky aerobiku."
Johanka: "Když se řekne aerobik, spoustě lidí se vybaví nějaké cvičení s lektorem, jenže takové to vůbec být nemusí. Jako členka závodního týmu mohu říct, že aerobik je mnohem víc než jen zdravý pohyb. Každého něco baví a naplňuje, u mě se v tomto na prvním místě umístil právě aerobik. Našla jsem zde tzv. druhou rodinu a už si bez svého týmu nedokážu svůj život představit. Aerobik = nekonečná radost, napětí a energie jak na závodech, tak na trénincích, je to naplňující a například pro mě nejlépe využitý čas."
Adélka: "Aerobik je pro mě neodmyslitelnáčást života, je to něco při čem zapomenu na všechny problémy, miluju to.Ať až kvůli kolektivu nebo kvůli tomu, že je to nejlepší sport. Dělám ho od 6- ti let, a dokud budu moci, nepřestanu. Je to neodmyslitelná část mého života."            

Úroveň kurzu:

Termíny kurzů: dle našeho rozvrhu - zde

Tréninky aerobicu začnou v týdnu 19. 9. 2016 - 23. 9. 2016 a v prosinci se bude končit v týdnu 19. 12. 2016 - 23. 12. 2016. Jarní kurzy - začátečníci - začínají v týdnu 6.- 10.2.2017.

Rozsah kurzu: 

Kde:

Kurzovné:

Oblečení a obutí: sportovní oblečení a obuv

Vyučuje: Aneta Kučerová / Barbora Oklešťková

Přihlášení do kurzu:

Děti do 15 let může přihlásit pouze jejich zákonný zástupce. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu : coufalovi@coufalovi.cz. Volnou formou uvedete Vaše jméno, kontaktní telefon, emailovou adresu, kurz, který jste si vybrali a jména a příjmení osob, které chcete přihlásit. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného. Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny - každé úterý v čase 17:00 - 18:00 hodin. V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům. Upozornění: registrace na jednorázový vstup nezaručuje umístění v daném kurzu do dalších lekcí, počet míst v každém kurzu je vždy omezen. Kurz je otevřen při minimální účasti 10 dětí.

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi. Při odhlášení před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který u dětských kurzů činí: při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % kurzovného. Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.  
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení TŠ Coufalovi a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhnuté lekce zvýšenou o 30% administrativních nákladů. Celé znění platebních podmínek TŠ Coufalovi je uvedeno zde.

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu coufalovi@coufalovi.cz či telefonu  +420 775 297 637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo +420 608 508 308 (Pavlína Coufalová). Neváhejte nás kontaktovat.

                    

                    

 


Taneční pro mládež Taneční pro dospělé PRO-AM - tanec s profi tanečníkem Tanec pro děti Latino + salsa pro páry Latino pro ženy fitness Solo salsa + latino Aerobic - pro děti i dospělé TANČÍRNY pro veřejnost Letní příměstský tábor 2017 - Olomouc Letní latino ženy TANEČNÍ OBUV