Aerobic pro děti

Aerobic pro děti v Olomouci nabízíme již přes 10 let. Máme několik tréninkových skupin tak, aby to vyhovovalo různým výkonnostním úrovním dětí.

 

Tréninkové skupiny:

 • „velošky“
 • KIDS 1
 • KIDS 2 + začátečníci
 • technika – pro všechny dětí, které se chtějí zdokonalovat v technických prvcích
 • sport team – estetika
 • sport team – technika

 

Do které skupiny Vaše dítě patří, rozešleme na Váš email do konce srpna. Jakmile budete vědět, kam patříte – prosíme zaslat oficiální přihlášku – zde. Pokud Vám email nepřišel, zavolejte Kristýně – ona to zjistí – 775 297 637.

Všechny děti, které dosud do aerobicu nechodily, se přihlašují do KIDS 2. Případné zařazení do jiné tréninkové skupiny provedou v průběhu sezóny trenérky.

Rozvrh: 

 • pondělí 15:15 – 16:15 KIDS 2 + začátečníci
 • pondělí 16:15 – 17:20 – technika
 • pondělí 17:20 – 18:20 – velošky
 • pátek 14:00 – 15:00 – KIDS 1
 • pátek 15:10 – 16:10 – Sport team – estetika

 

 • 1. pololetí: začínáme v září 2022 v týdnu 18. – 22. 9. 2023 a končíme v lednu 2022 v týdnu 22. – 26. 1. 2024
 • 2. pololetí: začátek v týdnu 5. 2. – 9. 2. 2024 – konec v týdnu 3. – 7. 6. 2024 otevřenou hodinou pro hosty.
 • necvičí se o státních svátcích, podzimních, vánočních (od 18. 12. 2023) a jarních prázdninách a o Velikonocích.

 

Kde:

 

Pololetní kurzovné:

 • 1.500,- Kč/dítě – začátečníci
 • 1.500,- Kč/dítě – KIDS 1
 • 1.500,- Kč/dítě – KIDS 2
 • 1.500,- Kč/dítě – technika
 • 1.600,- Kč/osoba – velošky
 • 1.500,- Kč/dítě – sport team estetika/technika
 • 150,- Kč/ dítě – jednorázový vstup –> je umožněn pouze v prvních dvou lekcích kurzu, a to pouze jednou – do první nebo druhé lekce – slouží k ověření schopnosti dítěte zapojit se do kurzu

 

Oblečení a obutí: sportovní oblečení a obuv

Vyučuje: Barbora Oklešťková / Natálie Poláčková/ Kateřina Sedláčková

 

Přihlášení:

Děti do 15 let může přihlásit pouze jejich zákonný zástupce.

Přihlášku k vyplnění – zde.

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného.

Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny – každé úterý v čase 17:00 – 18:00 hodin. V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit. V takovém případě lze vystavit pouze potvrzení o přijetí platby (například pro zdravotní pojišťovnu).

Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.

Upozornění: registrace na jednorázový vstup nezaručuje umístění v daném kurzu do dalších lekcí, počet míst v každém kurzu je vždy omezen.

Kurz je otevřen při minimální účasti 10 dětí.

Termín odevzdání přihlášek a zaplacení kurzovného je 12. září 2023 (1. pololetí) a 30. ledna 2024 (2. pololetí) jsou-li ještě volná místa.

*Zasláním přihlášky do kurzu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořizováním obrazové dokumentace z akcí, pořádaných Taneční školou Coufalovi, v rozsahu daném jejím oprávněným zájmem.*

 

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi. Při odhlášení před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který u dětských kurzů činí: při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % kurzovného. Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.  
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení TŠ Coufalovi a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhnuté lekce zvýšenou o 30% administrativních nákladů. Celé znění platebních podmínek TŠ Coufalovi je uvedeno zde.

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu coufalovi@coufalovi.cz či telefonu  +420 775 297 637 (Mgr. Kristýna Coufalová) nebo +420 608 508 308 (Pavlína Lustik Coufalová). Neváhejte nás kontaktovat.

Nejoblíbenější taneční kurzy

LETNÍ LATINO pro ženy

Letní tábory pro děti – Olomouc

Pokračovací taneční kurzy

Taneční pro mládež

Kurzy tance pro děti

Tančírna pro veřejnost

PRO – AM – tanec s profesionálem

Tanec pro seniory

Solo Salsa

Latino Fitness

Aerobic pro děti

Kurzy tance pro dospělé

© 2022 Taneční škola Coufalovi

Created by MARTINSAVEL.COM