Pravidla účasti na závěrečných kolonách

Závěrečné kolony tanečních kurzů pro mládež

se mohou konat s limitem účastníků 1000 osob, pokud všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

- doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),

- prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 

- doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

!!! Absolvování samotestu na místě akce nebude pořadatelem z organizačních důvodů akceptováno!!!

Navíc pokud se společenské události konané ve vnitřním prostoru účastní více než 10 osob musí mít přítomní hosté po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Rozvrh kurzů - ZIMA /JARO 2022 Letní tábory pro děti 2022 Letní latino ženy Tanec pro děti Taneční pro mládež Taneční pro dospělé Aerobic pro děti a mládež PRO-AM - tanec s profi tanečníkem Latino pro ženy fitness Solo salsa + latino TANČÍRNY pro veřejnost TANEČNÍ OBUV